Meddelande om beviljade bidrag – Öppen förslagsinfordran – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 – ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för information om yrkesutbildning