Rättelse till rådets förordning (EU) 2015/2265 av den 7 december 2015 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2016–2018 (EUT L 322, 8.12.2015)