Komisjoni teade — Juhend liikmesriikidele rahastamisvahendeid rakendavate asutuste valimiseks$