Cauza T-221/15: Acțiune introdusă la 5 mai 2015 – Arbuzov/Consiliul