Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) (Text av betydelse för EES)