Kommissionens beslut av den 18/02/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7913 - ALLIANZ / SPAR / FISCHAPARK) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den tyska texten är giltig)