Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/813 av den 23 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker