Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/813 z dnia 23 maja 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw