Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2