Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2