Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1142 av den 13 juli 2016 om tillägg till 2016 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2015 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96$