Mål T-260/16: Talan väckt den 24 maj 2016 – Sverige mot kommissionen