Zadeva T-260/16: Tožba, vložena 24. maja 2016 – Kraljevina Švedska/Evropska komisija