Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7915 – American Securities/Blount International) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)