Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1527 av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014