Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1551 av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014