Decizia (UE) 2016/1551 a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2014