Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/1551, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä