Skriftlig fråga E-9244/10 Giancarlo Scottà (EFD) till kommissionen. Odling och saluföring av blommor