Zadeva C-252/15 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. marca 2016 – Naazneen Investments Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Energy Brands, Inc. (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št.° 207/2009 — Postopek za razveljavitev — Člen 51(1)(a) — Besedna znamka Skupnosti SMART WATER — Resna uporaba — Obveznost obrazložitve — Člen 75)