Zaak C-252/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 17 maart 2016 — Naazneen Investments Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Energy Brands, Inc. [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Procedure tot vervallenverklaring — Artikel 51, lid 1, onder a) — Gemeenschapswoordmerk SMART WATER — Normaal gebruik — Motiveringsplicht — Artikel 75]