Lieta C-252/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 17. marta spriedums – Naazneen Investments Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Energy Brands, Inc. Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Atcelšanas process — 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Kopienas vārdiska preču zīme “SMART WATER” — Faktiska izmantošana — Pienākums norādīt pamatojumu — 75. pants