C-252/15. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. március 17-i ítélete – Naazneen Investments Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Energy Brands, Inc. („Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — Az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontja — SMART WATER közösségi szóvédjegy — Tényleges használat — Indokolási kötelezettség — 75. cikk”)