Predmet C-252/15 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 17. ožujka 2016. – Naazneen Investments Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Energy Brands, Inc. (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Postupak povodom opoziva — Članak 51. stavak 1. točka (a) — Verbalni žig Zajednice SMART WATER — Stvarna uporaba — Obveza obrazlaganja — Članak 75.)