Skriftlig fråga E-007444/11 Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen. Flygpassagerares rättigheter