Sammanställning över inkomster och utgifter för CEPOL för budgetåret 2016