KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2278/97 av den 14 november 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1