Skriftlig fråga E-4606/06 från Jens Holm (GUE/NGL) till kommissionen. Verheugens kommentarer kring kommissionens tjänstemän