Särskild rapport nr 25/2015 – EU:s stöd till infrastruktur på landsbygden har potential att ge mycket mer valuta för pengarna