Förslag till avgörande av generaladvokat M. Szpunar föredraget den 17 mars 2016$