Skriftlig fråga E-004588/11 David Casa (PPE) till kommissionen. Stöd till demokratiseringen i EU:s södra grannskap