Kohtuasi T-859/19: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Alkemie Group versus EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi ALKEMIE taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Alkmene – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)