Cauza C-398/05: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 28 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen (Politica comercială comună — Taxe compensatorii — Protecție împotriva practicilor de subvenționare — Regulamentul (CE) nr. 1599/1999 — Sârmă din oțel inoxidabil — Prejudiciu adus industriei comunitare — Legătură de cauzalitate)