Kohtuasi C-398/05: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. veebruari 2008 . aasta otsus (Finanzgerichtshof Düsseldorf eelotsusetaotlus — Saksamaa) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH versus Hauptzollamt Aachen (Ühine kaubanduspoliitika — Tasakaalustav tollimaks — Subsiidiumidevastased meetmed — Määrus (EÜ) nr 1599/1999 — Roostevaba terastraat — Kahju ühenduse tööstusharule — Põhjuslik seos)