Mål C-398/05: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH mot Hauptzollamt Aachen (Gemensam handelspolitik – Utjämningstullar – Skydd mot subvention – Förordning (EG) nr 1599/1999 – Tråd av rostfritt stål – Skada på gemenskapsindustrin – Orsakssamband)