Domstolens dom (andra avdelningen) den 13 oktober 2011. # Brottmål mot Leo Apelt. # Begäran om förhandsavgörande: Landgericht Baden-Baden - Tyskland. # Direktiv 91/439/EEG - Ömsesidigt erkännande av körkort - Indragning av ett nationellt körkort som utfärdats av bosättningsmedlemsstaten och en annan medlemsstats utfärdande av körkort för fordon i kategorierna B och D - Bosättningsmedlemsstatens vägran att erkänna körkortet - Skyldighet att inneha ett giltigt körkort för fordon i kategori B när körkort för fordon i kategori D utfärdas. # Mål C-224/10. Apelt TITJUR