Meddelande till de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2013/798/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/360, och rådets förordning (EU) nr 224/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/354 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Centralafrikanska republiken