Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9503 — Gardner Denver/Ingersoll Industrials) (EØS-relevant tekst) 2020/C 65/01