Mål C-20/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trani (Italien) den 13 januari 2010 — Cosimo Damiano Vino mot Poste Italiano SpA