Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 november 2013 om förslaget till rådets förordning om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien (COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))