Kommissionens förordning (EU) 2016/441 av den 23 mars 2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap (Text av betydelse för EES)$