Odluka (EU) 2015/1871 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Njemačke – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)