Mål T-200/16: Talan väckt den 29 april 2016 – Gfi PSF mot kommissionen