Skriftlig fråga P-003549/11 Jaroslav Paška (EFD) till kommissionen. EU:s åtgärder för att avlägsna de oönskade följderna av den ungerska lagen om dubbelt medborgarskap