Förslag till ändringsbudget nr 2 för Europeiska unionen för budgetåret 2012 – Rådets ståndpunkt