Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:43) om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination