Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 januari 2016.