Mål T-465/16: Överklagande ingett den 23 augusti 2016 – Cotecnica mot EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)