Decyzja dyrektora Europolu z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia warunków i procedur określonych przez Europol w odniesieniu do opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu