Europolin johtajan päätös, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2014 , Europolin ehtojen ja menettelyjen hyväksymisestä, jotka koskevat Europolin henkilökunnalle maksettavista palkoista ja palkkioista Europolille maksettavaa veroa, 16. marraskuuta 1999 tehdyn Europolin hallintoneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta